BYTOVÝ DŮM BOSKOVICE

datum a místo: 2017 / Boskovice, CZ

investiční náklady: 55 mil. CZK

architektonické řešení: Martin Doležel

hlavní inženýr projektu: Martin Jeřábek

stupně dokumentace: S, DUR, DSP, DPS

Fotogalerie