DEPOZITÁŘ MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

datum a místo: 2016 / Rebešovice, CZ

investiční náklady: 330 mil. CZK

architektonické řešení: Martin Doležel, Lukáš Tecl

hlavní inženýr projektu: Josef Pirochta

stupně dokumentace: S, DUR, DSP, DPS, AD

Fotogalerie