MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA – ZLIČÍN

datum a místo: 2015 / Praha, CZ

investiční náklady: 45 mil. CZK

architektonické řešení: Oliver Kálnássy, Martin Jeřábek

hlavní inženýr projektu: Martin Jeřábek

stupně dokumentace: S, DUR, DSP, DPS, AD

Fotogalerie