PAVILON GERONTOPSYCHIATRIE PN BRNO

datum a místo: 2015 / Brno, CZ

investiční náklady: 26 mil. CZK

architektonické řešení: Martin Jeřábek

hlavní inženýr projektu: Martin Jeřábek

stupně dokumentace: S, DUR, DSP, DPS, AD

Fotogalerie