datum a místo: 2016 / Brno, CZ

investiční náklady: 200 mil. CZK

autor původního řešení: prof. Ing. arch. Petr Hrůša

generální projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

architektonické a stavební řešení: Atelier 99 s.r.o.

hlavní inženýr projektu: Pavel Gregor

stupně dokumentace: S, DUR, DSP, DPS, AD

Fotogalerie