VÝROBNÍ HALA BENEŠ A LÁT

datum a místo: 2015 / Poříčany, CZ

investiční náklady: 51 mil. CZK

architektonické řešení: YUAR, s.r.o.

hlavní inženýr projektu: Josef Pirochta

stupně dokumentace: S, DUR, DSP, DPS, AD

Fotogalerie