ROZVOJ OBLASTI BRNO

datum a místo: 2019 / Brno, CZ

investiční náklady: –

hlavní inženýr projektu: Josef Pirochta

architekt: Lukáš Tecl

vedoucí projektant: Lukáš Tecl

stupně dokumentace: S

Fotogalerie