UNIVERZITA KARLOVA – PAVILON 2. LF

datum a místo: 2015 / Praha, CZ

investiční náklady: 161 mil. CZK

hlavní inženýr projektu: Josef Pirochta

architekt: Atelier 99 s.r.o.

stupně dokumentace: S, DUR, DSP, DPS, AD

Fotogalerie