Autistická škola Hapalova


Typ

Občanské stavby

Místo

Brno

Rok

2021

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Škola jako žádná jiná: pouze pro autisty

Škol už jsme v minulosti navrhovali několik. Tento projekt nás ale donutil opustit zaběhnuté postupy a přemýšlet víc “out of the box”. Skvělá zkušenost, díky za ni!

Naším úkolem bylo navrhnout rekonstrukci školy v Brně-Řečkovicích pro děti s poruchou autistického spektra. Základní škola Hapalova je jedinou svého druhu v Česku, zaměřuje se totiž výhradně na autisty. Hodiny tu nezačínají zvoněním, žáci nepracují s klasickými učebnicemi. Nestandardní je tu spousta věcí: a s tím vším jsme se museli vypořádat.

Specifické výukové potřeby si žádají i specificky přizpůsobené prostředí. Jasnou představu o tom, jak by takové prostředí mělo vypadat, jsme měli díky úzké spolupráci s vedením školy a jejich pedagogy. Proběhly desítky hodin konzultací, uvařily se hektolitry kávy, stavební úřad musel udělit spoustu výjimek.

Původně jsme chtěli využít stávající komplex budov na pozemku. Během projektování se to ale ukázalo jako nereálné. A tak byly nevyhovující objekty strženy a zůstala pouze nejstarší budova při ulici Hapalova, původně sloužící jako střední škola. Z kapacitních důvodů byla odstraněna šikmá střecha a budova byla nastavena o ustoupené podlaží. Na půdorysné stopě odstraněných budov vyrostla nová křídla. Budova je tedy z větší části novostavbou.

Půdorys do tvaru písmene H objekt přirozeně rozděluje na část MŠ a ZŠ. Vzniká tak chráněné vstupní nádvoří, kde v budoucnu ještě přibude strom a malé hřiště na druhé straně.

Co se týká použitých materiálů, zvolili jsme bílou hladkou omítku v kombinaci s plastickou vlnitou omítkou pískové barvy použitou v pásech mezi okny.

Celý školský komplex má tři nadzemní podlaží. V objektu se nachází speciálně pedagogické centrum, 3 třídy mateřské školy a 9 tříd základní školy s družinou.

Část mateřské školy navazuje na terasu s pergolou a protáhlou zahradu, která bude umožňovat venkovní aktivity. Děti se můžou těšit nejen na hřiště s prolézačkami, ale taky na ovocný sad, ohniště nebo záhony pro pěstování zeleniny.