Konverze bývalé sýpky


Typ

Stavby pro bydlení

Místo

Křenovice

Rok

2021

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Luxusní bydlení ve staré sýpce

Jsou dny, kdy nás naše práce opravdu hřeje na srdci. Ten pocit jsme měli i u projektu rekonverze sýpky v Křenovicích. Dostali jsme totiž za úkol proměnit ji na loftové byty v industriálním stylu. 

Sýpky. Jedny z nejdůležitějších hospodářských staveb, ve kterých se shromažďovaly zásoby obilí pro léta neúrody. Sýpky jsou dodnes dominantou mnoha obcí, a nejinak je tomu i v Křenovicích. Sýpka tady patří mezi nejvyšší stavby v obci. Co je zajímavé: dodnes slouží svému původnímu účelu – jsou v ní uskladněny tuny slunečnicových semen.

Investor má s křenovickou sýpkou velké plány. Rozhodl se, že v ní postaví malé loftové byty v industriálním stylu. K sýpce chce navíc přistavět luxusní bytový dům. Vzhledem k velkému počtu bytů navržený dům nakonec objemově dožene sýpku a vznikne impozantní dvojice ve stylu black & white.

Stavbu jsme koncipovali jako prolnutí dvou 5podlažních hmot se společným středovým krčkem. První hmotu tvoří původní objekt sýpky, druhou pak přístavba nové hmoty.

Tvarové řešení respektuje stávající hmotu sýpky, přirozeně na ni navazuje a dále ji rozvíjí v podobě přístavby nového objektu v jižní části řešeného území s podobným tvaroslovím. Obě hmoty jsme propojili středovým krčkem, který jednotlivé provozní celky funkčně propojuje, zároveň však napomáhá stavbu opticky zmenšit.

Výsledkem je tvarově čistá a jednoduchá moderní budova, která svou velikostí a orientací reaguje na provozní požadavky, současně však území obohacuje o moderní tvarosloví. Díky výšce hřebene navrženého objektu, která dosahuje 16,7 m,  objekt svým měřítkem přirozeně doplňuje původní hmotu sýpky. Stavební úpravy tak danou zástavbu koncepčně nenarušují, ale naopak ji přirozeně doplňují.

Rozmístění jednotlivých bytových jednotek vychází z charakteru objektu. Zatímco původní objekt sýpky má poměrně malé konstrukční výšky, přístavba nového objektu je už z hlediska výšek řešena standardně.

V obou objektech vznikly převážně malometrážní byty či ubytovací jednotky pro bydlení krátkodobějšího charakteru, v přístavbě pak klasické byty všech velikostních kategorií. Výjimku u obou objektů tvoří poslední podlaží, které je v obou případech vyčleněno pro prostornější byty 4+kk či mezonetové byty 3+kk.

Studie Sýpky Křenovice předpokládá zachování stávajícího skeletové systému, obvodových a stropních konstrukcí. Nové konstrukce budou z keramických tvárnic na obvodové i dělicí konstrukce. Veškeré obvodové konstrukce jsme navrhli zateplit vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Nové vodorovné nosné konstrukce včetně schodiště budou monolitické.

Barevné a materiálové řešení vychází ze snahy vytvořit objekt, který respektuje původní vzhled objektu sýpky a současně novostavbu klade do nenásilného kontrastního podání.

Výrazovým akcentem je středový propojující krček s obkladem z dřevěných latí či lodžie v přístavbě s obkladem v zemitém odstínu. Veškeré další pohledové prvky, zejména klempířské a zámečnické, budou řešeny v antracitovém odstínu korespondujícím s odstínem plechové střešní krytiny.