Typ

Stavby pro bydlení

Místo

Hradec Králové

Rok

2021

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Nový pavilon a nová naděje pro hradecké seniory

Domovy pro seniory v Česku odmítnou každý rok několik desítek tisíc žádostí. Míst v těchto zařízeních je málo, poptávka rok od roku větší. Hradeckým seniorům ale svítá na lepší časy. Právě jsme dokončili projekt modernizace a dostavby Domova u Biřičky. 

Domov u Biřičky v Hradci Králové patří mezi největší poskytovatele sociálních služeb v Česku. Má celkovou kapacitu 340 lůžek, které jsou umístěny ve dvou budovách obklopených překrásným rozlehlým parkem. Vzhledem k rostoucímu zájmu o místa by se domov měl rozšířit o nový pavilon pro celkem 6 bezbariérových domácností po 20 klientech. Celková kapacita zařízení se tak navýší na 400 klientů.

Pro klienta jsme proto zpracovali návrh, který reagoval na velmi konkrétní požadavek na provozní řešení, založené na principu jedné domácnosti, morfologii terénu a urbanismu zástavby.

Hlavní myšlenku představovaly 3 propojené dvoupodlažní budovy ve tvaru písmene E s podzemními garážemi pro zhruba 120 vozidel.

Vzhledem k velké zastavěné ploše jsme hmotové a materiálové řešení koncipovali tak, aby byly dlouhé linie fasád členěny na menší části a celý objekt tím získal menší měřítko. Na střechu novostavby jsme navrhli pavilon s přednáškovým sálem a podpůrnými aktivizačními provozy pro klienty.

Veškeré vnitřní členění a dispozice jsou uzpůsobeny k tomu, aby provoz v nich byl efektivní jak časově, tak i ekonomicky.

Mezi budovami vznikne uzavřený centrální pobytový prostor určený k setkávání obyvatel penzionu. Budou zde vytvořena místa umožňující škálu aktivit – například vyvýšené záhony nebo hmatová zahrada. Při úpravě prostoru jsme brali ohled na provozní bezpečnost, možnost jednoduchého pohybu po zpevněných cestách a bezbariérovost celé zahrady.

Pavilony budou mezi sebou spojeny propojovacími koridory, návštěvníci je projdou suchou nohou, i když venku prší. Krčky najdou ještě jiné uplatnění: stanou se procházkovým okruhem pro klienty v době nepřízně počasí.

Kvůli navýšení kapacity lůžek bylo potřeba navýšit i kapacitu gastro provozu ve stávající budově. Náš projekt tedy zahrnoval i rekonstrukci stravovacího provozu včetně návrhu řešení zásobování jídlem uvnitř celého areálu. Kromě přístavby kuchyně jsme navrhli i rekonstrukci prádelny a nevyhovujících inženýrských sítí v celém areálu.

S ohledem na umístění objektu v obytné zástavbě a kontextu areálových staveb jsme zvolili tradiční materiály a barevnost: minerální omítky ve světlém přírodním odstínu, dřevěná okna, pohledový beton na opěrných stěnách a zídkách. Smysl celému přírodnímu materiálovému řešení přidávají i lesopark a rybník, které se nacházejí poblíž objektu.

Za účelem minimalizace provozních nákladů jsme nový objekt navrhli v pasivním standardu, včetně zelené střechy, která nevyžaduje nijak velké nároky na údržbu.