Typ

Administrativní budovy

Místo

Brno

Rok

2020

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Náš druhý domov ♡ …

Navrhnout si vlastní bydlení je pro každého architekta tak trochu otázkou cti. Tlak je obrovský, ego dostává zabrat. A stejně tomu bylo i v případě výstavby administrativní haly Svitava Office, která se měla stát naším sídlem. Jste zvědaví, jak to dopadlo? 

Novostavba Svitava Office vyrostla na místě bývalého starého bytového domu, jehož kvůli nevyhovujícímu stavu čekala demolice. Jedná se o tvarově čistý, čtyřpodlažní objekt bez podsklepení s plochou střechou, respektující obrysy pozemku a okolní stavby.

Z pohledu konstrukce a materiálu je to zděná stavba kombinující betonové monolitické sloupy a stropy. Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém bílé barvy  doplněný lepeným keramickým páskem cihlové barvy.

Svitava Office nabízí kancelářské prostory se zázemím – zasedací místnosti, sociální vybavení a podobně. V místě zapuštěného parteru se nachází průjezd na zbývající část pozemku za objektem, na kterém je parkovací stání řešené pomocí zasakovací zatravňovací distanční dlažby.

Z pohledu architektury a kompozice hmoty jsme administrativní halu na Dukelské navrhli co nejčistší s důrazem na městotvornost. Svým charakterem tak reaguje na dotvoření městské třídy, ale zároveň na již stojící domy v blízkosti – například objekt na rohu Dukelská třída/​Gargulákova, Dukelská třída 70, objekty na ulici Nováčkova a bytové domy podél Svitavského nábřeží.

Prostor kolem Svitava Office se bude dále proměňovat. V dalších letech počítáme se zastavením sousední proluky ze severní strany a proluky naproti přes Dukelskou třídu s obdobně tvarově komponovanými a městotvornými objekty. V těsné blízkosti administrativní haly dokonce vzniká nová rozsáhlá brněnská čtvrť – Nová Zbrojovka.

Z Husovic se poslední dobou stává zajímavá, rychle se rozvíjející brněnská lokalita s unikátním Geniem Loci. Novostavbu Svitava Office tak můžeme směle zařadit mezi jeho novodobé dominanty.