Přístavba laboratoří VVÚ Brno


Typ

Průmyslové stavby

Místo

Brno

Rok

2022

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Nové laboratoře pro Vojenský výzkumný ústav v Brně

Vojenský výzkumný ústav plánuje rozšířit své prostory pod brněnskou Kraví horou, a tak jsme vytvořili architektonickou studii na přístavbu laboratoří a vtiskli jim zcela osobitý ráz. Pevně věříme, že díky krystalické formě objektu a vertikálnímu fasádnímu systému ze skleněných profilů se tato budova stane významnou dominantou moravské metropole a dalším z mnoha příkladů životaschopné architektury.

Vojenský výzkumný ústav v Brně je moderní výzkumnou organizací založenou v roce 2012 Ministerstvem obrany. Pro tento státní podnik jsme v roce 2022 vytvořili návrh přístavby laboratoří, které přirozeně navazují na stávající objekt laboratoří a tvoří jeho pomyslné prodloužení směrem k příjezdové komunikaci.

Půdorys novostavby vychází především z tvaru pozemku, zároveň však reaguje na důležité osy a směry v daném prostředí. Vzniklý polygonální tvar tak vytváří hmotu krystalu, který orientací stěn reflektuje své okolí. Mezi důležité parametry architektonického návrhu tedy patří pohledové osy a výhledy. 

Novostavba laboratoří pro VVÚ je dvoupodlažní objekt propojený se stávající budovou subtilním proskleným krčkem, který funguje jako nový hlavní vstup do obou objektů, zároveň však umožňuje přístup na zahradu za budovou. 

Krystalickou formu objektu jsme podpořili vertikálním fasádním systémem ze skleněných profilů zdůrazňujícím vybrané průzory mezi exteriérem a interiérem. Monolit budovy je narušen pouze oknem ze zasedací místnosti a vrátnice, a pak výstupem na požární schodiště, které je řešeno jako jednoduchý tubus z ocelové konstrukce.