Výrobní hala s administrativou firmy ATONA


Typ

Administrativní budovy

Průmyslové stavby

Místo

Blansko

Rok

2020

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Průmyslová budova: perlička pro architekta

Architektura je umělecko-technickou disciplínou, a nejvíc je to vidět při navrhování průmyslových staveb. Právě tady se architekt musí ukázat jako všestranný odborník s technickým nadáním, znalostí legislativy i schopností naslouchat požadavkům klienta. 

A přesně tyto kvality jsme měli možnost využít při tvorbě výrobní haly Atona. Tato blanenská strojírenská firma si od nás nechala zpracovat koncept výrobní haly s administrativou, umístěné v městské průmyslové části Blansko-Vojánky.

Halový objekt výrobní části jsme pojali jako architektonicky jednoduchou hmotu na obdélníkovém půdorysu doplněnou vodorovným opláštěním sendvičovými panely. Střechu jsme zvolili plochou, se stejnou úrovní atik po celém obvodu.

K výraznějšímu řešení jsme přistoupili v administrativní části objektu. Půdorys 2.NP konzolovitě přesahuje 1.NP s hlavním vstupem, recepcí, jídelnou a hygienickým zázemím.

Pro fasádní obklady i vstupní bránu včetně loga jsme zvolili povětrnostně odolnou ocel Cor-Ten. Jedná se o ekologické a zároveň ekonomické řešení, které stavbě dodá na atraktivitě – plechový obklad má charakteristickou, velmi působivou patinu.