Základní škola Kbely


Typ

Občanské stavby

Místo

Praha

Rok

2024

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Nový pavilon pro 240 žáků

Moderní škola pro moderní žáky – to je sen každého ředitele. A aby se jeden takový začal plnit, přiložili jsme ruku k dílu i my. Právě jsme vedení základní školy v Praze-Kbelích předali architektonický návrh nového pavilonu pro první stupeň, který nahradí původní budovu v areálu. Zajímá vás, jak taková pokroková škola v našem podání vypadá? Prohlédněte si naši novou studii. Přezůvky nepotřebujete.

Nový objekt nahradí stávající, kapacitně nevyhovující budovu v areálu školy, a díky svému umístění, orientaci a tvaru harmonicky zapadne do současné urbanistické struktury.

Pavilon základní školy je navržen jako tvarově jednoduchý obdélník uzavírající školní areál z jihu a vytvářející soukromý zelený vnitroblok mezi mateřskou školkou, novým pavilonem a krčkem. Tento prostor zeleně se otevírá do volné zelené plochy s vzrostlými stromy směrem na západ.

Orientace delší fasády směrem na jih využívá přirozeného denního světla k proslunění a prosvětlení tříd. Hlavní vstup je krytý novým spojovacím krčkem a barevně zvýrazněný. Krček a venkovní únikové schodiště díky svým barevným akcentům přidají kubistické hmotě budovy živost a dynamiku. Pro tyto účely jsme zvolili červenou barvu symbolizující aktivitu a pohyb.

Zatímco kovové prvky budou hladké, omítka budovy je navržena jako hrubá minerální s jemným pigmentem do béžové barvy, vyvolávající dojem střídmé, jemné, přírodní a uklidňující.

Vnitřní dispoziční uspořádání budovy se řídí orientací ke světovým stranám. Třídy a pobytové místnosti s vyššími nároky na denní světlo směřují na východ, jih a západ. Technické místnosti včetně hygienického zázemí a šaten jsou umístěny na severní fasádu objektu. Vstupní hale vévodí dvouramenné schodiště, které propojuje všechna 3 patra budovy. Schodiště je přirozeně prosvětleno střešním světlíkem. Každé patro má kmenové třídy, jazykovou učebnu nebo odbornou učebnu, ve kterých se počítá až se 240 žáky v 8 kmenových třídách. Třídy v 1.NP využívají polohy blízko terénu a možnosti posadit se na parapety oken.

Dispoziční uspořádání tříd jsme navrhli podle moderních vzdělávacích trendů, které kladou důraz zejména na flexibilitu uspořádání nábytku pro různé typy výuky. Plánujeme i aktivní plochu s kobercem pro hry, aby se děti mohly učit a hrát si v inspirativním prostředí. Třídy mají směrem do haly prosklené nadsvětlíky a prosklené plochy u vstupních dveří kvůli prosvětlení haly.

Ve 3. nadzemním podlaží je umístěna venkovní terasa s pobytovou zelení, která využívá dešťových vod ze světlíku. Pobytová terasa může sloužit i pro výuku během pěkného počasí.