ATC Merkur – penzion a bungalovy


Typ

Stavby pro bydlení

Místo

Pasohlávky

Rok

2018

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Nový penzion a bungalovy v legendárním kempu Merkur

Kemp Merkur v Pasohlávkách. Nejžádanější tuzemský kemp, který každoročně navštíví tisíce lidí. Investor má s ním velké plány, a my jsme se na nich podíleli taky. Zpracovali jsme pro něj 2 studie: na nový penzion a nové bungalovy.

V jedné ze studií jsme navrhovali novostavbu penzionu včetně restaurace a konferenčního sálu pro 100 lidí. Penzion by měl vyrůst na nezastavěném území kempu a nabízet co nejvíce pokojů s výhledem na překrásné panorama Pálavy a pobřežní jezera.

Novostavba podélného tvaru se nachází v západním cípu Kempu Merkur, severně od Malé laguny. Její hlavní fasáda je orientována tak, aby byl výhled co nejvíce maximalizován. Nový penzion jsme navrhli jako kompaktní a prostorově úsporný objekt. V podnoži budovy, která je v podélné ose rozšířena o panoramatickou terasu restaurace, jsou soustředěny veškeré služby a pomocné provozy. Ubytovací jednotky se nachází ve 2. a 3. nadzemním podlaží objektu.

Výrazný prvek hlavní ubytovací části tvoří průběžné otevřené loggie, které svým členěním fasády zajišťují ubytovaným dostatečné soukromí, ochranu před přímým sluncem a současně neomezují požadovaný výhled do okolí. Apartmány jsou soustředěny do prostorově odlišné části budovy, takzvaného apartmánového domu. Tato část objektu je oddělena od hlavní hmoty svým natočením směrem k výhledu na centrální část Pálavy.

Architektonický výraz objektu je tvořen třemi základní objemy, ze kterých je penzion vystavěn – podnož objektu, hlavní ubytovací část budovy a apartmánový dům.

S ohledem na charakter staveb v širší oblasti (Mikulov, Věstonice, Pasohlávky) fasádu budovy tvoří bílá omítka a cihelný pásek. Podnož objektu má pravidelný tvar s jednotným prvkem oken a dveří. Fasáda je omítaná, v místech s předpokládanou větší zátěží (kongres, foyer) je obložena vláknocementovými deskami.

Hmotu ubytovací části jsme nasadili na podnož. Její podélný tvar je z jihovýchodní strany opticky rozdělen členěním průběžné loggie. Použití cihelného pásku na loggiích je uživatelsky příjemné a zaručuje dlouhou trvanlivost na zatížených plochách fasády. Apartmánový dům jsme pojali jako akcent stavby. Na fasádach bude použitý cihelný pásek v kombinaci s bílou a tmavě šedou barvou.

V druhé studii jsme se v autokempu Merkur navrhovali novostavbu bungalovů jako dependanci nově budovaného penzionu. Stávající objekty bungalovů mají být totiž pro nevyhovující technický stav a neekonomičnost revitalizace odstraněny.