Typ

Stavby pro bydlení

Administrativní budovy

Místo

Brno

Rok

2021

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Fajnový bévák ve štatlu

V naši sajtně jsme patrioti jak řemeň. Ve štatlu žijem, ve štatlu jednou aji umřem. Vo tym žádná! A tak se mužem camrat, že jsme navrhovali věžák na Cejlu s fajnovýma kérama, kde budou naši kindoši možná jednou taky vegetit…

Doufáme, že jsme vás pobavili hantecem a teď už vážně. A hezky česky. Poblíž centra Brna je industriální část, která poslední dobou hodně ožívá. V A99 jsme měli tu čest zpracovat pro investora návrh výškového polyfunkčního objektu, který by danou lokalitu posunul zase o kousek výš.

Jedná se o novostavbu nárožního výškového objektu na plánované tzv. Nové městské třídě. Objekt má 1 podzemní a 17 nadzemních podlaží, z toho 3 podlaží tvoří podnož. Půdorysný tvar respektuje nově vytvořenou uliční čáru. Objem spodních pater se zužuje směrem k severu a na jihu je rozšířený. Z jižní strany se nachází hlavní vstup, zapuštěný do hmoty. Celý objem spodních pater je oddělen linkou od věžovité části objektu. Tyto dvě části mají odlišnou funkci, která se propisuje do jejich formy. Podnož slouží pro parkování, a proto má industriální vzhled inspirovaný okolím. Parkovací patra jsou otevřená, jako zábrana je navržena síť z tahokovu, porostlá popínavou zelení.

Věž má atypický půdorys, opticky je členěna do dvou hmot. Pro levou část je charakteristické zasklení a nepravidelný rytmus skleněných stěn a sloupků, pravá část – opticky ustupující hmota – tvoří kontrast a pracuje spíše s řádem a pevnými plochami.

Fasádu jsme navrhli jako lehký obvodový plášť s nepravidelným členěním, pevné části se zavěšeným keramickým nebo betonovým obkladem.

Dispoziční řešení se skládá z prostoru pro parkování a prostoru pro bydlení či případnou administrativu. V prvním podzemním až třetím nadzemním podlaží se nachází parkování. Ve čtvrtém až sedmnáctém podlaží jsou navrženy administrativní prostory a byty. V předposledním šestnáctém a posledním sedmnáctém podlaží se pak budou nacházet luxusní mezonetové byty.