Tělocvična Voděradská


Typ

Stavby pro sport

Místo

Praha

Rok

2021

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Tělocvična, která se všemi zacvičila

Když nám přistála na stůl zakázka na přístavbu dvou tělocvičen nad sebou v areálu pražského gymnázia, trochu jsme se lekli. Vznikl by tak obrovský blok převyšující původní čtyřpodlažní budovu, který by jen stěží zapadl do okolní zástavby…

O druhou tělocvičnu ale investor přijít nechtěl, a tak jsme mu vyhověli a našli vhodné řešení: jedna tělocvična bude zapuštěna pod zem.

Tělocvična, kterou má nyní gymnázium Voděradská v Praze – Strašnicích k dispozici, má nevyhovující parametry pro veškeré míčové hry. Škole navíc chybí shromažďovací prostor pro slavnostní příležitosti. Proto jsme se pustili do návrhu přístavby nového bloku dvou tělocvičen nad sebou v rámci školního pozemku, propojeného se stávající budovou spojovacím krčkem.

Původně navrhovaný blok o rozměrech 24 x 42 m a výšce 21 m (což odpovídá výšce dvou tělocvičen nad sebou včetně nosných konstrukcí stropů) by převyšoval původní budovu gymnázia. Navíc jeho zasazení do území by bylo celkově ke školnímu areálu necitlivé. Taky cenový odhad za tělocvičny o požadovaném půdorysném rozměru by převyšoval stanovenou cenu díla. A tak jsme se po dohodě se zadavatelem i provozovatelem rozhodli ke změně oproti původnímu zadání.

Druhou tělocvičnu (gymnastický sál) jsme z ekonomických důvodů zmenšili a umístili ji pod zem. Díky tomu jsme výrazně snížili výšku bloku, který teď lépe zapadne do okolní zástavby.

Z pohledu konstrukce se jedná o tvarově jednoduchý objekt, sestávající se z větší hmoty vlastní tělocvičny a z nízkého, protáhlého spojovacího krčku, na který navazuje část se zázemím. Celkově svým jednoduchým tvaroslovím doplňuje stávající komplex školy.

Nízký objekt dotváří uliční frontu Voděradské, což umožnilo odsunout mohutný blok tělocvičny do pozadí.

Z ulice Dubečské (na severní straně od tělocvičny) jsme navrhli prosvětlení sálu pásovým oknem, které díky své orientaci nebude oslňovat sportující studenty. Ze strany školního dvora bude už pouze úzké okno pod vazníky.

Zvolenými materiály jsou šedá omítka na nízkém objektu a dřevěný nebo cihlový obklad bloku tělocvičny, který dodá velkému objemu detail a celkově tak zjemní velkou hmotu. Pásové okno do sálu bude členěno rytmem sloupků. Nádvoří školy se promění na pobytový prostor s posezením, kde se můžou konat venkovní kulturní akce.