ZŠ Slavkov u Brna


Typ

Občanské stavby

Místo

Slavkov u Brna

Rok

2022

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Architektonická soutěž – 1. místo

Škola jako prostor pro edukaci, diskuzi i rozvoj

Jsme architekti a projektanti, kterým záleží na výsledku. Aby byl ještě o fous lepší, spojili jsme síly s UYO architekti a společně vytvořili koncept pokrokové základní školy, podporující moderní výuku, přirozenou interakci žáků a technologickou inovaci, která vede k většímu povědomí dětí o zásadních ekologických otázkách. Pevně věříme, že náš architektonický návrh posune české školství zase o stupínek výš.

Slavkov u Brna je malé jihomoravské město s velkou historií. Jeho dominantou byl po více než 100 let mimo jiné i místní cukrovar. Výrobu “bílého zlata” a časy, kdy se slavkovský cukrovar řadil k největším na Moravě, tu dodnes připomíná jeden fragment – cukrovarnický komín.

Při navrhování základní školy Dr. Václava Kounice jsme si dobře uvědomovali veškeré historické souvislosti místa. Stavba svým architektonickým tvaroslovím proto evokuje průmyslové dějiny města a odkazuje na jeho slavnou cukrovarnickou minulost. 

Funkčně jsme objekt rozvrhli tak, aby umožňoval využívat progresivní a moderní metody výuky v různých ročnících školy a vytvářel prostor nejen pro výuku žáků, ale také pro jejich přirozenou interakci a celkový rozvoj. 

Orientací a prostorovou koncepcí stavby jsme docílili vytvoření nového veřejného prostranství. U školy tak vznikne malé náměstí, piazzetta, která významně obohatí celou lokalitu a přispěje k jejímu dalšímu rozkvětu, stejně jako přilehlý parčík nebo uzavřená školní zahrada s hřištěm. 

Protože se jedná o veřejnou instituci určenou pro vzdělávání, v našem návrhu jsme počítali i s maximálním využitím alternativních zdrojů energie a dalšími pokročilými systémy, zejména v oblasti měření, regulace a monitoringu spotřeby energií. 

Veškeré progresivní technologie (od solárních kolektorů přes zelenou střechu až po e‑monitoring spotřeby energie) mají v tomto případě nejen funkční, ale také edukativní charakter. Novým generacím dětí z této školy by měly výrazně pomoci k tomu, aby je vnímali pozitivně i ve světle ekologie a naučili se základní principy šetrného hospodaření se zdroji – a to už od nejútlejšího věku.