OBYTNÝ SOUBOR „VELKÁ BRÁNA“

datum a místo: 2014 / Praha, CZ

investiční náklady: 220 mil. CZK

architektonické řešení: ATELIER 6, s.r.o.

hlavní inženýr projektu: Josef Pirochta, Martin Jeřábek

stupně dokumentace: TPD

Fotogalerie